poniedziałek, 26 lipiec 2021


strzelec 2018 afisz big


        W dniu 07.04.2018r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „COVER” w Warszawie przy kompleksie sportowym WARSZAWIANKA odbyły się zawody w strzelaniu z kbks w pozycji stojącej na dystansie 25 m – 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych.

W zawodach startowali uczniowie szkół różnych szczebli należący do sekcji strzeleckiej OPP Nr 70 oraz jedno z rodziców w sumie 30 osób.

  Zawodnicy startowali w kategorii indywidualnej – open, junior, senior, a także w kategorii drużynowej. Klasyfikacja drużynowa obejmowała zbiorczy wynik strzelań dziecka i osoby dorosłej.

Mokotowskie zawody poprzedzone były kwalifikacjami uczestników  sekcji strzeleckiej, które odbyły się w   marcu w czasie zajęć  sekcji strzeleckiej. Prawo do startu w zawodach finałowych uzyskało 15 osób z najlepszymi wynikami strzelania kwalifikacyjnego. Osoby te uzyskały tym samym prawo do zgłoszenia osoby dorosłej do swojej drużyny.

Głównym organizatorem zawodów strzeleckich był Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP Nr 70 Pan Krzysztof Gąsiorek natomiast zawody obsługiwali Pani Teresa Dudkowska i Pan Włodzimierz Melion- sędzia główny zawodów. Patronat honorowy nad zawodami objął Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Mokotów Pan Bogdan Olesiński.

Podwójnym zwycięzcą zawodów w klasie” open” i w klasie” senior” został Pan Robert Kamiński z wynikiem 99 pkt.  Natomiast w  klasie junior – wygrała koleżanka Klaudia Maziewska z wynikiem 93 pkt.   która zdobyła nagrodę główną, strzelanie z pistoletu GLOCK-17.  

W klasyfikacji drużynowej  zwyciężyli  Klaudia i Bogdan Maziewscy  z wynikiem 184 pkt. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy odebrali z rąk dyrektora OPP 70 Pana Krzysztofa Gąsiorka dyplomy uczestnictwa.

  W dniu 21.04.2018r. (sobota) odbędzie się uroczyste podsumowanie zawodów strzeleckich, na których wręczone zostaną puchary, medale oraz dyplomy.

  

Poniżej przedstawiam wyniki w klasyfikacji drużynowej oraz kategorie open, junior i senior.

                                                                                                                   Włodzimierz Melion

Wyniki III Mokotowskich Zawodów Rodzinnych OPP 70  
Klasyfikacja drużynowa  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Suma punktów drużyny Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 184 1  
2 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91  
3 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 181 2  
4 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
5 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 170 3  
6 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99  
7 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 170 4  
8 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
9 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 164 5  
10 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74  
11 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 161 6  
12 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83  
13 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 160 7  
14 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72  
15 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 159 8  
16 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83  
17 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 155 9  
18 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77  
19 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 153 10  
20 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84  
21 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 144 11  
22 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74  
23 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 135 12  
24 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47  
25 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 131 13  
26 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85  
27 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 83 14  
28  
29 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 64 15  
30 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17  
                               
Klasyfikacja indywidualna - kategoria "junior"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 1  
2 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 2  
3 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 3  
5 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 4  
4 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 5  
6 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 6  
7 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 7  
8 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 8  
9 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 9  
10 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 10  
11 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 11  
12 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 12  
13 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 13  
14 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 14  
15 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 15  
                   
Klasyfikacja indywidualna - kategoria "dorosły"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 1  
2 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 2  
3 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 3  
4 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 4  
5 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 5  
6 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 6  
8 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 7  
7 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 8  
9 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77 9  
10 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74 10  
11 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74 11  
12 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72 12  
13 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47 13  
14 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17 14  
                   
Klasyfikacja indywidualna - kategoria "open"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 1
2 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 2
3 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 3
4 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 4
5 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 5
6 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 6
7 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 7
8 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 8
9 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 9
10 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 10
11 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 11
12 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 12
13 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 13
14 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 13
15 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 15
16 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 16
17 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 17
18 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77 18
19 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 19
20 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74 20
21 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74 21
22 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72 22
23 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 23
24 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 24
25 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 25
26 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47 26
27 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 27
28 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 28
29 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17 29
                   

TanNowoczesny big