wtorek, 25 styczeń 2022

COVID - 19

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z oferty OPP 70 i przebywających ja terenie Ogniska zostały wprowadzone ważne regulacje.

Zobowiązuję rodziców i prawnych opiekunów uczestników naszych zajęć do zapoznania się i przestrzegania postanowień następujących dokumentów:

Polecam także zapoznanie się z innymi dokumentami MEN, wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70