Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/users/opp70/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1454
COVID - 19
niedziela, 26 czerwiec 2022

COVID - 19

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z oferty OPP 70 i przebywających ja terenie Ogniska zostały wprowadzone ważne regulacje.

Zobowiązuję rodziców i prawnych opiekunów uczestników naszych zajęć do zapoznania się i przestrzegania postanowień następujących dokumentów:

Polecam także zapoznanie się z innymi dokumentami MEN, wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70