wtorek, 20 kwiecień 2021

Uncategorised

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" w Warszawie – zwane dalej „Ogniskiem” lub „OPP 70”, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) – zwanej dalej „ustawą”. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opp70.pl/.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-05

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia dotyczą następujących kwestii:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy);
 • mapa strony nie jest dostępna;
 • strona nie posiada możliwości zmiany rozmiaru tekstu;
 • strona nie posiada możliwości zmiany kontrastu;
 • strona nie posiada formularza kontaktowego pozwalającego na przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym wiadomości SMS, MMS;
 • strona nie posiada komunikatorów internetowych;
 • strona nie posiada możliwości przesyłania faksów;
 • strona nie posiada tłumacza online języka migowego;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Z uwagi na braki dostępności cyfrowej Ognisko pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej, która częściowo zapewni taką dostępność.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie funkcjonuje przejrzysta nawigacja. W sekcji „kontakt” opublikowane są dane korespondencyjne oraz kontaktowe, w tym aktywny adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez OPP 70.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Ogniska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.: 22 825 63 09

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej lub którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ognisko niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OPP 70 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy realizacja żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji nie jest możliwa, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Ognisko użytkuje pomieszczenia w lewym skrzydle drugiego piętra budynku (którego nie jest administratorem), stanowiące 4% powierzchni użytkowej.
Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Narbutta, prowadzą do niego schody. Brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do każdego poziomu budynku (parter, pierwsze piętro, drugie piętro i piwnica) prowadzą schody. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

Sekretariat Ogniska znajduje się na drugim piętrze w pok. 210 w skrzydle po lewej stronie od wejścia głównego.

Osobami zapewniającymi udzielanie informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi administratora budynku (LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą przy ul. Narbutta 31, 02-536 Warszawa).

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety, barierki).

Do Ogniska może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z oferty OPP 70 i przebywających ja terenie Ogniska zostały wprowadzone ważne regulacje.

Zobowiązuję rodziców i prawnych opiekunów uczestników naszych zajęć do zapoznania się i przestrzegania postanowień następujących dokumentów:

Polecam także zapoznanie się z innymi dokumentami MEN, wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70

Wydarzenia

WYDARZENIA 2020/2021 rok

 • Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa (20.12.2020) - I miejsce Basi Chojnackiej przygotowanej przez Panią Agnieszkę Penczonek
 • V Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie (24.10.2020.)
 • Przygotowania do premiery spektaklu tanecznego "Zielono mi" - zapowiedź spektaklu

WYDARZENIA 2019/2020 rok

 • Ogniskowe kolędowanie (29.01.2020.)
 • Zajęcia dla uczestników zajęć akcji "zima w mieście" (10 - 21.02.2020.)

WYDARZENIA 2018/2019 roku

 • Uroczysty koncert - zakończenie roku ogniskowego.
 • II Integracyjny rejs do Serocka
 • IV Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie pod Honorym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów
 • XIII edycja Międzyszkonego Konkursu Plastycznego "Nasza Syrenka"
 • Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa   Mam to!
 • Premiera spektaklu tanecznego "Magiczny prezent"
 • Gra miejska "ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI"

WYDARZENIA 2017/2018 rok

 • Integracyjny rejs do Serocka
 • III Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
 • Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa   Mam to!

WYDARZENIA rokU 2016/2017

 • II Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie
 • 13. Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - nasi laureaci

WYDARZENIA rokU 2015/2016

 • I Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strzelec 2018 afisz big


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 07.04.2018r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „COVER” w Warszawie przy kompleksie sportowym WARSZAWIANKA odbyły się zawody w strzelaniu z kbks w pozycji stojącej na dystansie 25 m – 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych.

W zawodach startowali uczniowie szkół różnych szczebli należący do sekcji strzeleckiej OPP Nr 70 oraz jedno z rodziców w sumie 30 osób.

  Zawodnicy startowali w kategorii indywidualnej – open, junior, senior, a także w kategorii drużynowej. Klasyfikacja drużynowa obejmowała zbiorczy wynik strzelań dziecka i osoby dorosłej.

Mokotowskie zawody poprzedzone były kwalifikacjami uczestników  sekcji strzeleckiej, które odbyły się w   marcu w czasie zajęć  sekcji strzeleckiej. Prawo do startu w zawodach finałowych uzyskało 15 osób z najlepszymi wynikami strzelania kwalifikacyjnego. Osoby te uzyskały tym samym prawo do zgłoszenia osoby dorosłej do swojej drużyny.

Głównym organizatorem zawodów strzeleckich był Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP Nr 70 Pan Krzysztof Gąsiorek natomiast zawody obsługiwali Pani Teresa Dudkowska i Pan Włodzimierz Melion- sędzia główny zawodów. Patronat honorowy nad zawodami objął Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Mokotów Pan Bogdan Olesiński.

Podwójnym zwycięzcą zawodów w klasie” open” i w klasie” senior” został Pan Robert Kamiński z wynikiem 99 pkt.  Natomiast w  klasie junior – wygrała koleżanka Klaudia Maziewska z wynikiem 93 pkt.   która zdobyła nagrodę główną, strzelanie z pistoletu GLOCK-17.  

W klasyfikacji drużynowej  zwyciężyli  Klaudia i Bogdan Maziewscy  z wynikiem 184 pkt. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy odebrali z rąk dyrektora OPP 70 Pana Krzysztofa Gąsiorka dyplomy uczestnictwa.

  W dniu 21.04.2018r. (sobota) odbędzie się uroczyste podsumowanie zawodów strzeleckich, na których wręczone zostaną puchary, medale oraz dyplomy.

  

Poniżej przedstawiam wyniki w klasyfikacji drużynowej oraz kategorie open, junior i senior.

                                                                                                                   Włodzimierz Melion

Wyniki III Mokotowskich Zawodów Rodzinnych OPP 70  
Klasyfikacja drużynowa  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Suma punktów drużyny Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 184 1  
2 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91  
3 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 181 2  
4 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
5 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 170 3  
6 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99  
7 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 170 4  
8 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
9 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 164 5  
10 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74  
11 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 161 6  
12 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83  
13 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 160 7  
14 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72  
15 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 159 8  
16 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83  
17 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 155 9  
18 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77  
19 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 153 10  
20 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84  
21 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 144 11  
22 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74  
23 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 135 12  
24 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47  
25 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 131 13  
26 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85  
27 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 83 14  
28  
29 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 64 15  
30 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17  
                               

 

Klasyfikacja indywidualna - kategoria "junior"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 1  
2 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 2  
3 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 3  
5 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 4  
4 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 5  
6 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 6  
7 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 7  
8 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 8  
9 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 9  
10 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 10  
11 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 11  
12 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 12  
13 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 13  
14 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 14  
15 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 15  
                   

 

Klasyfikacja indywidualna - kategoria "dorosły"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 1  
2 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 2  
3 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 3  
4 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 4  
5 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 5  
6 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 6  
8 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 7  
7 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 8  
9 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77 9  
10 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74 10  
11 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74 11  
12 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72 12  
13 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47 13  
14 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17 14  
                   
Klasyfikacja indywidualna - kategoria "open"  
L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kamiński Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 1
2 Maziewska Klaudia  10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 2
3 Jadczak Edyta 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 3
4 Maziewski Bogdan 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 4
5 Żurawska Gabriela  10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 5
6 Jadczak Jan  10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 6
7 Majchrzak Anna  10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 7
8 Deleska Marcin  10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 8
9 Sobotka Iwona 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 9
10 Zglejszewski Marek 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 10
11 Sobotka Aleksandra  10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 11
12 Jadczak Bogdan 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 12
13 Owczynnikow Iwan  10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 13
14 Szadkowska Joanna 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 13
15 Siwiec Tomasz 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 15
16 Marchewka Adam  10 10 10 9 8 8 7 6 6 4 78 16
17 Siwiec Marcin  10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 17
18 Marchewka Anna 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77 18
19 Szadkowska Małgorzata 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 76 19
20 Burski Mariusz 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 74 20
21 Żurawski Jerzy 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 74 21
22 Majchrzak Katarzyna 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 72 22
23 Marchel Kamila  9 9 9 8 8 7 7 6 5 3 71 23
24 Burski Mikołaj 10 10 9 8 8 7 6 6 5 1 70 24
25 Jadczak Helena  9 8 8 8 8 7 6 6 6 3 69 25
26 Deleska Krzysztof 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 47 26
27 Pajewska Wiktoria  9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 47 27
28 Zglejszewski Maciej  8 7 7 6 4 4 3 3 2 2 46 28
29 Pajewska Wiesława 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17 29
                   

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TanNowoczesny big


===================================================================


WYDARZENIA 2017 rok

II Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie

                W dniu 25.03.2017r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „COVER” w Warszawie przy kompleksie sportowym WARSZAWIANKA odbyły się zawody w strzelaniu z kbks-brno w pozycji stojącej na dystansie 25 m.

W zawodach startowali uczniowie gimnazjów i liceum będących członkami sekcji strzeleckiej OPP Nr 70 oraz jedno z rodziców.

Zawodnicy startowali w kategorii indywidualnej – junior, senior, a także w kategorii drużynowej. Klasyfikacja drużynowa obejmowała zbiorczy wynik strzelań dziecka i osoby dorosłej.

Mokotowskie zawody poprzedzone były kwalifikacjami uczestników  sekcji strzeleckiej, które odbyły się na przełomie lutego i marca w czasie zajęć treningowych. Prawo do startu w zawodach finałowych uzyskało 10 osób z najlepszymi wynikami strzelań kwalifikacyjnych a tym samym prawo do zgłoszenia osoby dorosłej do swojej drużyny.

Organizatorem zawodów strzeleckich jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 70, natomiast zawody obsługiwali: Pani Teresa Dudkowska, Pani Małgorzata Kosman i Pan Włodzimierz Melion - sędzia główny zawodów.

Zwycięzcą zawodów został junior Krzysztof Kosiorek z wynikiem 90 pkt, który zdobył nagrodę główną - strzelanie z pistoletu GLOCK-17.

Nagrody oraz  puchary i statuetki,  a także  pamiątkowe dyplomy   będą wręczone w dniu 22.04. 2017 r. podczas Dnia Otwartym OPP 70.  

Poniżej przedstawiam wyniki w klasyfikacji drużynowej oraz junior i senior.

                                                                                                                   Włodzimierz Melion

 

 

 Drużyna 

L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce Suma punktów drużyny Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Klaudia Maziewska 10 10 9 9 9 9 8 8 5 4 81 6 143 4
2 Bogdan Maziewski 10 8 8 7 7 6 6 5 5 x 62 13
3 Marcin Deleska 9 9 8 7 6 3 2 x x x 44 15 45 9
4 Krzysztof Deleska 1 x x x x x x x x x 1 19
5 Patrycja Jagura 9 9 9 8 8 7 7 5 4 9 75 8 141 5
6 Mariusz Jagura 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 66 11
7 Kamila Marchel 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 66 11 138 6
8 Robert Kamiński 9 8 8 8 8 7 7 7 5 5 72 9
9 Anna Majchrzak 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 5 111 7
10 Katarzyna Majchrzak 6 5 5 5 5 3 x x x x 29 18
11 Łukasz Kendzior 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 80 7 167 2
12 Cezary Kendzior 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 87 2
13 Krzysztof Kosiorek 10 10 10 10 9 9 9 8 6 9 90 1 157 3
14 Beata Kosiorek 10 9 9 8 7 7 6 6 3 2 67 10
15 Iwan Owczynnikow 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 85 4 172 1
16 Aleksander Reznik 10 10 9 9 9 9 9 8 8 6 87 2
17 Patrycja Pajewska x x x x x x x x x x 0 20 30 10
18 Sebastian Pajewski 10 8 6 4 1 1 x x x x 30 17
19 Michał Jabłoński 8 8 8 6 5 5 3 3 2 0 48 14 92 8
20 Gordiana Wozniak 8 7 6 6 6 5 2 2 2 0 44 15

 

Juniorzy

L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Krzysztof Kosiorek 10 10 10 10 9 9 9 8 6 9 90 1
15 Iwan Owczynnikow 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 85 2
9 Anna Majchrzak 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 3
1 Klaudia Maziewska 10 10 9 9 9 9 8 8 5 4 81 4
11 Łukasz Kendzior 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 80 5
5 Patrycja Jagura 9 9 9 8 8 7 7 5 4 9 75 6
7 Kamila Marchel 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 66 7
19 Michał Jabłoński 8 8 8 6 5 5 3 3 2 0 48 8
3 Marcin Deleska 9 9 8 7 6 3 2 x x x 44 9
17 Patrycja Pajewska x x x x x x x x x x 0 10

 

Seniorzy

L.p Imię i nazwisko seria strzałów Indywidualna suma punktów Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Cezary Kendzior 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 87 1
16 Aleksander Reznik 10 10 9 9 9 9 9 8 8 6 87 2
8 Robert Kamiński 9 8 8 8 8 7 7 7 5 5 72 3
14 Beata Kosiorek 10 9 9 8 7 7 6 6 3 2 67 4
6 Mariusz Jagura 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 66 5
2 Bogdan Maziewski 10 8 8 7 7 6 6 5 5 x 62 6
20 Gordiana Wozniak 8 7 6 6 6 5 2 2 2 0 44 7
18 Sebastian Pajewski 10 8 6 4 1 1 x x x x 30 8
10 Katarzyna Majchrzak 6 5 5 5 5 3 x x x x 29 9
4 Krzysztof Deleska 1 x x x x x x x x x 1 10

 

 

 

Gratulacje dla zespołu i Pani Agnieszki Penczonek - instruktorki.

 

 

 

Zespół OPP 70 w choreografii "Motyle" pod kierownictwem Agnieszki  Penczonek zajął III miejsce na Konkursie Tanecznym

w ramach XII  Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Mokotowa.

 

 

 

 

                                             I Mokotowskie Rodzinne Zawody Strzeleckie

 W dniu 14.05.2016 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „COVER” w Warszawie przy kompleksie sportowym WARSZAWIANKA odbyły się rodzinne zawody w strzelaniu z kbks-brno w pozycji stojącej na dystansie 25.

W zawodach startowali uczniowie gimnazjów i liceum będących członkami sekcji strzeleckiej OPP 70, którzy wraz z rodzicem lub pełnoletnim rodzeństwem tworzyli 2-osobowe drużyny.

Zawodnicy startowali w kategorii generalnej, indywidualnej – junior i senior, a także w kategorii drużynowej. Klasyfikacja drużynowa obejmowała zbiorczy wynik strzelań dziecka i osoby dorosłej.

Mokotowskie zawody poprzedzone były kwalifikacjami uczestników sekcji strzeleckiej, które odbyły się 23 kwietnia oraz 7 maja w czasie zajęć treningowych. Prawo do startu w zawodach finałowych uzyskało 10 osób z najlepszymi wynikami strzelań kwalifikacyjnych a tym samym prawo do zgłoszenia osoby dorosłej do swojej drużyny.

Organizatorem zawodów strzeleckich było Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 70, natomiast zawody obsługiwali Pani Teresa Dudkowska i Pan Włodzimierz Melion.

Podczas zawodów uczestnikom dopisywały humory, a po ich zakończeniu wszyscy wyrazili chęć ponownego startu w przyszłym roku szkolnym.

Zwyciężczynią zawodów została juniorka Klaudia Maziewska z wynikiem 89 pkt, która zdobyła nagrodę główną , strzelanie z pistoletu GLOCK-17.

Poniżej przedstawiam wyniki w klasyfikacji drużynowej oraz junior, senior i drużynowej.


                                                                                                                   Włodzimierz Melion

  

W y n i k i  zawodów

senior

Imię i nazwisko

wynik

miejsce

Cezary Kendzior

83

1

Jacek Miroński

76

2

Aleksander Reznik

75

3

 

junior

Imię i nazwisko

wynik

miejsce

uwagi

Klaudia Maziewska

89

1

Krzysztof Kosiorek

84

2

3 x 10; 2 x 9; 2 x 8

Łukasz Kendzior

84

3

3 x 10; 2 x 9; 3 x 8

Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik, to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym.


drużyn rodzinnych

Imię i nazwisko

wynik

miejsce

uwagi

Łukasz Kendzior & Cezary Kendzior

167

1

Jędrzej Miroński & Jacek Miroński

152

2

Marek Szymański & Leszek Szymański

148

3

Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik, to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym.

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70"

ul. L. Narbutta 65/71

02-524 Warszawa

tel.: 22 825 63 09

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.opp70.pl

 

Dyrektor: Krzysztof Gąsiorek
Kontakt:

tel.: 22 825 63 09

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Krzysztof Piłatowicz, e-mail: kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl

 

STATUT OPP "70"

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 

Plany zajęć

BARDZO WAŻNE!!!

Wszystkie zajęcia Ogniska odbywają się wg. stałego planu zajęć i w miejscach ich dotychczasowej realizacji.

Proszę jednak rodziców i opiekunów o mailowy kontakt z nauczycielami - w niektórych przypadkach (na wniosek rodziców) zajęcia odbywają się zdalnie.

Proszę także o sprawdzanie, czy nauczyciel danych zajęć nie jest wymieniany wśród nieobecnych.

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70


>>> Zajęcia w siedzibie OPP 70 

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 70

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 157 

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 190

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 260

>>> Zajęcia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych