środa, 19 maj 2021

BARDZO WAŻNE!!!

Wszystkie zajęcia Ogniska odbywają się wg. stałego planu zajęć i w miejscach ich dotychczasowej realizacji.

Proszę jednak rodziców i opiekunów o mailowy kontakt z nauczycielami - w niektórych przypadkach (na wniosek rodziców) zajęcia odbywają się zdalnie.

Proszę także o sprawdzanie, czy nauczyciel danych zajęć nie jest wymieniany wśród nieobecnych.

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70


>>> Zajęcia w siedzibie OPP 70 

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 70

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 157 

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 190

>>> Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 260

>>> Zajęcia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych