piątek, 21 luty 2020

Rekrutacja na zajęcia OPP 70 na rok szkolny 2019/2020!!!

Na obecnym etapie rekrutacji można składać wnioski na wolne miejsca.

W celu uzupełnienia zgłoszeń lub dokonania nowych należy skorzystać ze strony: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

Zapraszamy z wnioskami (wniosek można też wydrukować na miejscu) do sekretariatu w godz. 1300 - 1700.


Informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze/18327_zapisy-do-placowek-wychowania

 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

Zapraszamy do zapopznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.