środa, 19 maj 2021

Rekrutacja na zajęcia OPP 70 na rok szkolny 2021/2022!!!

Zakończył się proces potwierdzania kontynuacji na zajęcia OPP 70 w roku szkolnym 2021/2022.

Proszę o sprawdzenie w systemie które zajęcia zostały potwierdzone przez nauczycieli, a które nie.

BARDZO WAŻNE!!!  Zgodnie z zarządzeniem dyrektora OPP 70 kandydaci, którzy nie dotrzymalli terminu

przesłania deklaracji kontynuacji oraz tacy, którym nie wszystkie zajęcia zostały potwierdzone przez nauczyciela OPP

mogą przystąpić do rekrutacji na zasadach dla nowych kandydatów

(należy w systemie rekrutacji "odświeżyć" wniosek i dostarczyć/przesłać do OPP w terminie dla nowych kandydatów).

W dniach 14 - 31 maja mogą się rejestrować  (logować się) w systemie nowi kandydaci.

Proszę się zapoznać z zarządzeniem dyrektora OPP 70 w tej sprawie.

Link do rekrutacji: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

Zapraszamy do zapopznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.

 Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70