niedziela, 18 sierpień 2019

Rekrutacja na zajęcia OPP 70 na rok szkolny 2019/2020!!!

Zakończył się etap rekrutacji zasdniczej.  Osoby zainteresowane zapisami na nasze zajęcia zapraszamy od 22 sierpnia b.r.

 

Ważne terminy dotyczące rekrutacji!!! 

24 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 22.08. godzina 12.00

do 26.08. godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

od 22.08. godzina 12.00 do 26.08. godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 27.08. do 2.08.

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,

o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie

w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach

określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

29 sierpnia godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanaych

od 29.08. godzina 17.00
do 30.08. godzina 14.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,

na które kandydat został zakwalifikowany

30.08. godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.08. godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 


Informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze/18327_zapisy-do-placowek-wychowania

 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

Zapraszamy do zapopznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.