poniedziałek, 26 lipiec 2021

Rekrutacja na zajęcia OPP 70 na rok szkolny 2021/2022!!!

Z dniem 28 czerwca b.r. zakończy się etap rekrutacji kandydatów na zajęcia OPP 70 w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki rekrutacji do poszczególnych grup zajęciowych dostępne są na profilu kandydata po zalogowaniu.

Kandydatów, którzy nie dostrzegli, że mają się zgłosić na badanie uzdolnień informujemy, że należy "odświerzyć" wniosek kandydata i złożyć ponownie w rekrutacji uzupełniającej.

W dniach 13 - 18 sierpnia b.r. można się będzie logować w trybie rekrutacji uzupełniającej.

W dniach 19 - 26 sierpnia b.r. przewidziane jest badanie uzdolnień dla rekrutacji uzupełniającej.

 

 Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70


 Link do rekrutacji: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

Zapraszamy do zapopznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.

 Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70