© 2022 / OPP70

Etapy Rekrutacji 2021/2022
21 czerwca 2021

Z dniem 28 czerwca b.r. zakończy się etap rekrutacji kandydatów na zajęcia OPP 70 w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki rekrutacji do poszczególnych grup zajęciowych dostępne są na profilu kandydata po zalogowaniu.

Kandydatów, którzy nie dostrzegli, że mają się zgłosić na badanie uzdolnień informujemy, że należy "odświerzyć" wniosek kandydata i złożyć ponownie w rekrutacji uzupełniającej.

 

W dniach 13 - 18 sierpnia b.r. można się będzie logować w trybie rekrutacji uzupełniającej.

W dniach 19 - 26 sierpnia b.r. przewidziane jest badanie uzdolnień dla rekrutacji uzupełniającej.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach Biura Edukacji m. st Warszawy i w naszej zakładce "Rekrutacja".

 

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70