© 2022 / OPP70

REKRUTACJA 2024/25

 

Zakończyliśmy rekrutację na kolejny rok szkolny - zgodnie z ogólnowarszawszkim kalendarzem rekrutacji - przyjmowania wniosków w trybie rekrutacji uzupełniającej będzie możliwe w dniach 19 - 23.08. b.r.

 

WAŻNE, a może nawet najważniejsze...

 

  1. Na wszystkie zajęcia Ogniska obowiązują badania uzdolnień kierunkowych!!! Terminy badań są widoczne na profilu kandydata i to jest podstawowe źródło informacji w tej kwestii (czyli nie pojawiają się maile z powiadomieniami o terminach)!

  2. Terminy badań wyznaczane są automatycznie przez system w dniach i godzinach wskazanych przez nauczyciela. Jeżeli termin jest niemożliwy do zrealizowania - należy zwrócić się mailowo do nauczyciela. W sytuacji, gdy na liście https://opp70.pl/nauczyciele nie ma nazwiska nauczyciela (w przypadku nowych zajęć) - należy zasygnalizować problem na: biuro@opp70.pl. Na tego typu sygnały z pewnością spojrzymy życzliwie, ale nie ma żadnej gwarancji, że uda się dokonać oczekiwanej zmiany...

  3. Co do zasady - badania uzdolnień kandydatów będą się odbywały w siedzibie OPP 70. W przypadkach odstąpienia od tej zasady - nauczyciele będą informowali mailowo o tej zmianie - proszę obserwować skrzynki mailowe w dniach poprzedzających terminy badań.

  4. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby miejsc - dyrektor OPP 70 może odwołać badania uzdolnień kandydatów. Będzie to równoznaczne z przyjęciem kandydata do grupy zajęciowej. Informacja o odwołanych badaniach będzie umieszczona na stronie OPP 70, a kandydaci nie będą informowani indywidualnie (na profilu kandydata pojawi się komunikat, że jest zakwalifikowany) - proszę śledzić informacje na profilu kandydata.

 

Zestawienie odwołanych badań uzdolnień kierunkowych pojawi się dn. 23.08. b.r. w godzinach wieczornych:

 

 

Link do rejestracji wniosku: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/activio-public/register

 

Informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji można śledzić na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/activio-public/

 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy je kierować mailowo: biuro@opp70.pl.

 

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70