© 2022 / OPP70

REKRUTACJA

 

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca na zajęcia w OPP 70 na rok szkolny 2023/2024!!!

 

Od dnia 01.09. b.r. rozpoczęła się rekrutacja na wolne miejsca.

 

W celu uzyskania informacji o danych zajęciach (i wolnych miejscach) proszę kontaktować się mailowo z nauczycielami: https://opp70.pl/nauczyciele

 

Po zalogowaniu się (utworzeniu profilu kandydata) w systemie rekrutacji oraz wybraniu naszej Placówki będą widoczne zajęcia, na które pozostanie choćby 1 wolne miejsce.

 

O te wolne miejsca można się ubiegać w trybie rekrutacji na wolne miejsca.


Wszelkich działań związanych z rekrutacją do naszych placówek należy dokonywać za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

 

System rekrutacji znajduje się na stronie: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main!execute.action

 

NOWOŚĆ!!!

W systemie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego została uruchomiona nowa funkcjonalność dotycząca możliwości podpisania przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez kandydata pełnoletniego wniosku za pomocą e-podpisu. Funkcjonalność ta będzie udostępniona na stronie publicznej https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl w rekrutacji uzupełniającej (od 16 sierpnia 2023 r. od godz. 12:00). W systemie rekrutacji dla placówek oraz dla kandydatów/rodziców na stronie publicznej została udostępniona instrukcja „Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do placówek wychowania pozaszkolnego - instrukcja dla rodzica/kandydata", która zawiera nowy rozdział dot. możliwości złożenia wniosku elektronicznie, korzystając z e-podpisu.

 

BARDZO WAŻNE!!!

  1. Bardzo proszę nie załączać żadnych dodatkowych dokumentów - do Placówki proszę dostarczać jedynie papierową wersję podpisanego wniosku.
  2. Proszę obserwować konto dziecka w systemie rekrutacji, bo tam pojawiły się terminy badania uzdolnień kandydatów (Ognisko nie wysyła informacji o terminach).

 

 

Informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji można śledzić na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapisy-na-zajecia-rozwijajace-zainteresowania-i-uzdolnienia-w-placowkach-wychowania-pozaszkolnego-w-roku-szkolnym-2023-2024

 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy je kierować mailowo: biuro@opp70.pl.

 

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70