© 2022 / OPP70

Po kilku nieudanych próbach w OPP 70 ukonstytuowała się Rada Rodziców, która deklaruje działania wspierające funkcjonowanie naszego Ogniska.

Z Radą Rodziców można się skontaktować mailowo: rr@opp70.pl

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia DEKLARACJI WPŁAT SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW OPP 70

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców

Nr rachunku   06 1160 2202 0000 0006 0623 6631

(w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka, za które dokonywana jest wpłata)

 

 

Rada Rodziców