© 2022 / OPP70

Zamówienie: Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej 
18 października 2022

Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej „70” przy ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.myślna treść artykułu.

 

Link do treści ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd86622f-4ed5-11ed-9171-f6b7c7d59353